4909.12.2022Bergenkr. 4 181Bestill
105.01.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill
106.01.2023Bergenkr. 4 300Bestill
320.01.2023Bergenkr. 4 300Bestill
503.02.2023Bergenkr. 4 300Bestill
716.02.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill
717.02.2023Bergenkr. 4 300Bestill
903.03.2023Bergenkr. 4 300Bestill
903.03.2023Haugesundkr. 4 300Bestill
1115.03.2023Bergenkr. 4 300Bestill
1329.03.2023Bergenkr. 4 300Bestill
1330.03.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill
1512.04.2023Bergenkr. 4 300Bestill
1911.05.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill
2522.06.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill
3103.08.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill
3714.09.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill
4326.10.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill
4510.11.2023Haugesundkr. 4 300Bestill
4907.12.2023Kristiansundkr. 4 300Bestill