2018.05.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2018.05.2021Grimstadkr. 8 450Order
2018.05.2021Haugesundkr. 8 450Order
2019.05.2021Bergenkr. 7 500Full
2019.05.2021Stavangerkr. 7 730Order
2020.05.2021Haugesundkr. 8 450Order
2020.05.2021Stavangerkr. 7 730Order
2125.05.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2125.05.2021Grimstadkr. 8 450Order
2125.05.2021Haugesundkr. 8 450Order
2125.05.2021Stavangerkr. 7 730Order
2126.05.2021Bergenkr. 7 500Full
2126.05.2021Stavangerkr. 7 730Order
2127.05.2021Haugesundkr. 8 450Order
2127.05.2021Stavangerkr. 7 730Order
2231.05.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2231.05.2021Bergenkr. 7 500Order
2231.05.2021Grimstadkr. 8 450Order
2231.05.2021Stavangerkr. 7 730Order
2231.05.2021Haugesundkr. 8 450Order
2202.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2202.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2203.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2203.06.2021Haugesundkr. 8 450Order
2307.06.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2307.06.2021Grimstadkr. 8 450Order
2307.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2307.06.2021Haugesundkr. 8 450Order
2307.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2309.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2309.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2309.06.2021Haugesundkr. 8 450Order
2310.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2414.06.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2414.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2414.06.2021Grimstadkr. 8 450Order
2414.06.2021Haugesundkr. 8 450Order
2414.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2416.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2416.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2417.06.2021Haugesundkr. 8 450Order
2417.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2521.06.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2521.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2521.06.2021Grimstadkr. 8 450Order
2521.06.2021Haugesundkr. 8 450Order
2521.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2523.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2523.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2524.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2524.06.2021Haugesundkr. 8 450Order
2628.06.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2628.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2628.06.2021Grimstadkr. 8 450Order
2628.06.2021Haugesundkr. 8 450Order
2628.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2630.06.2021Bergenkr. 7 500Order
2630.06.2021Stavangerkr. 7 730Order
2601.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2601.07.2021Haugesundkr. 8 450Order
2705.07.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2705.07.2021Bergenkr. 7 500Order
2705.07.2021Grimstadkr. 8 450Order
2705.07.2021Haugesundkr. 8 450Order
2705.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2707.07.2021Bergenkr. 7 500Order
2707.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2708.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2708.07.2021Haugesundkr. 8 450Order
2812.07.2021Kristiansundkr. 10 200Order
2812.07.2021Grimstadkr. 8 450Order
2812.07.2021Bergenkr. 7 500Order
2812.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2812.07.2021Haugesundkr. 8 450Order
2814.07.2021Bergenkr. 7 500Order
2814.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2815.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2815.07.2021Haugesundkr. 8 450Order
2919.07.2021Grimstadkr. 8 450Order
2919.07.2021Bergenkr. 7 500Order
2919.07.2021Haugesundkr. 8 450Order
2919.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2921.07.2021Bergenkr. 7 500Order
2921.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
2922.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
3026.07.2021Grimstadkr. 8 450Order
3026.07.2021Bergenkr. 7 500Order
3026.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
3026.07.2021Haugesundkr. 8 450Order
3028.07.2021Bergenkr. 7 500Order
3028.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
3029.07.2021Stavangerkr. 7 730Order
3102.08.2021Grimstadkr. 8 450Order
3102.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3102.08.2021Haugesundkr. 8 450Order
3102.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3104.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3104.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3105.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3209.08.2021Kristiansundkr. 10 200Order
3209.08.2021Grimstadkr. 8 450Order
3209.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3209.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3209.08.2021Haugesundkr. 8 450Order
3211.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3211.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3212.08.2021Haugesundkr. 8 450Order
3212.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3316.08.2021Kristiansundkr. 10 200Order
3316.08.2021Grimstadkr. 8 450Order
3316.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3316.08.2021Haugesundkr. 8 450Order
3316.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3318.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3318.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3319.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3319.08.2021Haugesundkr. 8 450Order
3423.08.2021Kristiansundkr. 10 200Order
3423.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3423.08.2021Grimstadkr. 8 450Order
3423.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3423.08.2021Haugesundkr. 8 450Order
3425.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3425.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3426.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3426.08.2021Haugesundkr. 8 450Order
3530.08.2021Kristiansundkr. 10 200Order
3530.08.2021Bergenkr. 7 500Order
3530.08.2021Grimstadkr. 8 450Order
3530.08.2021Stavangerkr. 7 730Order
3530.08.2021Haugesundkr. 8 450Order
3501.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3501.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3502.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3502.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3606.09.2021Kristiansundkr. 10 200Order
3606.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3606.09.2021Grimstadkr. 8 450Order
3606.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3606.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3608.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3608.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3609.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3609.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3713.09.2021Kristiansundkr. 10 200Order
3713.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3713.09.2021Grimstadkr. 8 450Order
3713.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3713.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3715.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3715.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3716.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3716.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3820.09.2021Kristiansundkr. 10 200Order
3820.09.2021Grimstadkr. 8 450Order
3820.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3820.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3820.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3822.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3822.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3823.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3823.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3927.09.2021Kristiansundkr. 10 200Order
3927.09.2021Grimstadkr. 8 450Order
3927.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3927.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3927.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3929.09.2021Bergenkr. 7 500Order
3929.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
3930.09.2021Haugesundkr. 8 450Order
3930.09.2021Stavangerkr. 7 730Order
4004.10.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4004.10.2021Grimstadkr. 8 450Order
4004.10.2021Bergenkr. 7 500Order
4004.10.2021Haugesundkr. 8 450Order
4004.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4006.10.2021Bergenkr. 7 500Order
4006.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4007.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4007.10.2021Haugesundkr. 8 450Order
4111.10.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4111.10.2021Bergenkr. 7 500Order
4111.10.2021Grimstadkr. 8 450Order
4111.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4111.10.2021Haugesundkr. 8 450Order
4113.10.2021Bergenkr. 7 500Order
4113.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4114.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4114.10.2021Haugesundkr. 8 450Order
4218.10.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4218.10.2021Bergenkr. 7 500Order
4218.10.2021Grimstadkr. 8 450Order
4218.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4218.10.2021Haugesundkr. 8 450Order
4220.10.2021Bergenkr. 7 500Order
4220.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4221.10.2021Haugesundkr. 8 450Order
4221.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4325.10.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4325.10.2021Grimstadkr. 8 450Order
4325.10.2021Bergenkr. 7 500Order
4325.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4325.10.2021Haugesundkr. 8 450Order
4327.10.2021Bergenkr. 7 500Order
4327.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4328.10.2021Haugesundkr. 8 450Order
4328.10.2021Stavangerkr. 7 730Order
4401.11.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4401.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4401.11.2021Grimstadkr. 8 450Order
4401.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4401.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4403.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4403.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4404.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4404.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4508.11.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4508.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4508.11.2021Grimstadkr. 8 450Order
4508.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4508.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4510.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4510.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4511.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4511.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4615.11.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4615.11.2021Grimstadkr. 8 450Order
4615.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4615.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4615.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4617.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4617.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4618.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4618.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4722.11.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4722.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4722.11.2021Grimstadkr. 8 450Order
4722.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4722.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4724.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4724.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4725.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4725.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4829.11.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4829.11.2021Bergenkr. 7 500Order
4829.11.2021Grimstadkr. 8 450Order
4829.11.2021Stavangerkr. 7 730Order
4829.11.2021Haugesundkr. 8 450Order
4801.12.2021Bergenkr. 7 500Order
4801.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
4802.12.2021Haugesundkr. 8 450Order
4802.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
4906.12.2021Kristiansundkr. 10 200Order
4906.12.2021Bergenkr. 7 500Order
4906.12.2021Grimstadkr. 8 450Order
4906.12.2021Haugesundkr. 8 450Order
4906.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
4908.12.2021Bergenkr. 7 500Order
4908.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
4909.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
4909.12.2021Haugesundkr. 8 450Order
5013.12.2021Kristiansundkr. 10 200Order
5013.12.2021Bergenkr. 7 500Order
5013.12.2021Grimstadkr. 8 450Order
5013.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
5013.12.2021Haugesundkr. 8 450Order
5015.12.2021Bergenkr. 7 500Order
5015.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
5016.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
5016.12.2021Haugesundkr. 8 450Order
5120.12.2021Kristiansundkr. 10 200Order
5120.12.2021Grimstadkr. 8 450Order
5120.12.2021Bergenkr. 7 500Order
5120.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
5120.12.2021Haugesundkr. 8 450Order
5122.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
5227.12.2021Stavangerkr. 7 730Order
5229.12.2021Stavangerkr. 7 730Order